13 công việc ý nghĩa nhất tại Mỹ

Nếu mục tiêu của bạn là khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn thì bạn nên theo đuổi một công việc trong ngành giáo dục hoặc Y tế

12 trong tổng số 13 công việc ý nghĩa nhất nước Mỹ theo thống kê của Payscale đều rơi vào 2 ngành kể trên.

Để hoàn thành được danh sách, Payscale phỏng vấn 2 triệu chuyên gia liệu rằng họ có cảm thấy công việc của mình ý nghĩa và sắp xếp 500 công việc dựa trên phần trăm số người trả lời ‘Có’.

 1. Nhà nghiên cứu dịch tễ học

Mức lương trung bình: $69,000˙

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 91%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 77%

 1. Giáo viên mầm non

Mức lương trung bình: $39,000

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 91%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 81%

 1. Bác sĩ trị liệu cơ năng

Mức lương trung bình: $64,400

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 91%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 77%

 1. Tư vấn phục hồi chức năng

Mức lương trung bình: $39,100

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 91%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 74%

 1. Bác sĩ gây mê

Mức lương trung bình: $273,000

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 91%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 83%

 1. Bác sĩ tâm thần

Mức lương trung bình: $197,000

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 92%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 85%

 1. Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống

Mức lương trung bình: $60,100

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 92%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 70%

 1. Bác sĩ trị liệu phóng xạ

Mức lương trung bình: $70,200

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 93%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 86%

 1. Quản trị viên giáo dục, tiểu học và trung học

Mức lương trung bình: $76,700

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 95%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 88%

 1. Giám đốc hoạt động tôn giáo và giáo dục

Mức lương trung bình: $37,600

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 96%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 84%

 1. Bác sĩ phẫu thuật

Mức lương trung bình: $304,000

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 96%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 83%

 1. Giáo viên dạy tiếng Anh và văn học sau trung học

Mức lương trung bình: $43,600

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 96%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 74%

 1. Giáo sĩ

Mức lương trung bình: $46,600

Phần trăm người cho rằng đó là công việc ý nghĩa: 98%

Phần trăm người cho rằng đó là công việc rất thoả mãn: 90%

Theo Business Insider

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.