Các trường đại học khó đỗ nhất tại các bang của Mỹ

Bảng xếp hạng này dựa trên tỉ lệ chấp nhận sinh viên của từng trường cùng với điểm thi SAT và ACT theo báo cáo của Bộ giáo dục Hoa Kì.

Business Insider sử dụng số liệu từ bang Niche để tìm ra các trường đại học khó nhất trong số 50 bang của Mỹ và Tỉnh Columbia. Alaska, Delaware, Nevada, và Wyoming không có trong danh sách vì không có đủ số liệu.

Alabama: Spring Hill College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 46.3%

Arizona: Arizona Christian University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 60.8%

Arkansas: University of Arkansas

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 58.6%

California: California Institute of Technology

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 10.6%

Colorado: United States Air Force Academy

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 15.4%

Connecticut: Yale University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 7.1%

District of Columbia (D.C.): Georgetown University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 17%

Florida: University of Miami

Via Wikimedia Commons

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 40.4%

Georgia: Emory University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 26.3%

Hawaii: Brigham Young University at Hawaii

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 36%

Idaho: Northwest Nazarene University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 61.7%

Illinois: University of Chicago

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 8.8%

Indiana: University of Notre Dame

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 22.3%

Iowa: Grinnell College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 35.1%

Kansas: Newman University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 44.7%

Kentucky: Berea College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 34%

Louisiana: Tulane University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 26.4%

Maine: Bowdoin College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 15%

Maryland: Johns Hopkins University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 18.1%

Massachusetts: Harvard University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 5.8%

Michigan: University of Michigan at Ann Arbor

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 33.3%

Minnesota: Carleton College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 21%

Mississippi: Millsaps College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 47.5%

Missouri: Washington University in St. Louis

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 15.6%

Montana: Carroll College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 53.0%

Nebraska: Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 33.3%

New Hampshire: Dartmouth College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 9.8%

New Jersey: Princeton University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 7.4%

New Mexico: New Mexico Institute of Mining & Technology

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 41.4%

New York: Columbia University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 7.4%

North Carolina: Duke University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 13.4%

North Dakota: Minot State University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 56.6%

Ohio: Oberlin College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 30.4%

Oklahoma: University of Tulsa

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 40.6%

Oregon: Reed College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 48.5%

Pennsylvania: University of Pennsylvania

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 12.2%

Rhode Island: Brown University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 9.2%

South Carolina: Clemson University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 57.9%

South Dakota: Augustana College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 68.1%

Tennessee: Vanderbilt University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 12.7%

Texas: Rice University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 16.7%

Utah: Brigham Young University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 49.4%

Vermont: Middlebury College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 17.2%

Virginia: Washington & Lee University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 18.4%

Washington: Whitman College

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 57.0%

West Virginia: Ohio Valley University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 36.4%

Wisconsin: Marquette University

Tỉ lệ sinh viên được chấp nhận: 57.5%

Theo Business Insider

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.