Top 10 ngành tăng trưởng nhanh nhất tại Texas năm 2017

Texas  luôn là một bang có nhiều thay đổi, kể cả về tài chính, công nghiệp và công nghệ lẫn trong lực lượng lao động.

Cứ hai năm một lần Sở Lao động kết hợp với Cục Thống kê Lao động Mỹ lập dự báo về tăng trưởng nghề nghiệp theo công việc. Chính phủ cuối cùng đã hoàn thành nghiên cứu này vào năm 2014 với các dự báo cho đến năm 2024.  Chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ tất cả các bang riêng lẻ để phát triển một cơ sở dữ liệu tổng thể. Sau đó, chúng tôi xác định những nghề nghiệp ở Texas  dự kiến sẽ có ít nhất 1.000 công nhân vào năm 2024. Tiếp theo, chúng tôi xếp hạng mỗi nghề dựa trên tăng trưởng việc làm vào năm 2017.

Dưới đây là danh sách các ngành phổ biến nhất tại bang này.

Xếp hạng công việc tỉ lệ tăng trưởng % Mức lương trung bình
1 Kỹ thuật viên dịch vụ tua bin gió 129.2% $52,100
2 Nhân viên thống kê 51.45% $77,740
3 Trợ lí trị liệu 49.46% $71,100
4 Y tá 47.96% $105,220
5 Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán 45.51% $74,640
6 Nhân viên phân tích nghiên cứu hoạt động 44.99% $84,230
7 Công nhân gia cố sắt và thép 44.13% $39,800
8 Trợ lí vật lí trị liệu 43.37% $72,820
9 Kỹ thuật học tim mạch và kỹ thuật viên tim mạch 42.89% $53,880
10 Trợ lí bác sĩ 42.79% $99,580

 

Theo Zippia

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.