phat-trien-phan-mem-sinhvienusa

21 công việc triển vọng trong tương lai tại Mỹ

Khi tìm kiếm một trong những công việc tốt nhất trong tương lai, hai điều cần cân nhắc của hầu hết mọi người là: công việc nào được trả lương cao, và công việc nào sẽ có triển vọng phát triển trong vòng 10 năm tới?

Việc làm trong lĩnh vực y tế và công nghệ có xu hướng đáp ứng cả hai yếu tố trên.

Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ gần đây đã công bố các dự báo hai năm một lần cho tăng trưởng việc làm trong hàng trăm ngành nghề của giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2026.

BusinessInsider đã dựa vào kết quả này và kết hợp việc ước tính mức thu nhập trung bình năm 2016 của những công việc đó – để đưa ra bảng xếp hạng trong tương lai.

Để tập trung vào các công việc tốt, trả lương cao, danh sách đã giới hạn trong mức lương cao hơn trung bình năm 2016: 37.040 USD.

Cùng xem danh sách bên dưới:

21. Nông dân, chủ trang trại, quản lý nông nghiệp nói chung

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 68,700

Mức lương trung bình năm2016: $66,360

20. Phân tích hệ thống máy tính

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 53,000

Mức lương trung bình năm2016: $87,220

19. Trưởng bộ phận bán hàng, sản xuất ( trừ các sản phẩm về khoa học, kỹ thuật)

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 81,100

Mức lương trung bình năm2016: $57,140

18. Tài xế hạng nặng

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 113,800

Mức lương trung bình năm2016: $41,340

17. Giám sát viên công trình

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 76,300

Mức lương trung bình năm2016: $62,980

16. Phát triển hệ thống phần mềm

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 46,100

Mức lương trung bình năm2016: $106,860

15. Vật lý trị liệu

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 60,000

Mức lương trung bình năm2016: $85,400

14. Y tá 

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 56,000

Mức lương trung bình năm2016: $100,910

13. Giáo viên tiểu học

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 104,100

Mức lương trung bình năm2016: $55,800

12. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 43,800

Mức lương trung bình năm2016: $135,800

11. Giáo viên chuyên về sức khỏe đặc biệt

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 60,500

Mức lương trung bình năm2016: $99,360

10. Quản lý dịch vụ y tế

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 69,800

Mức lương trung bình năm2016: $96,540

9. Phân tích quản lý

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 96,500

Mức lương trung bình năm2016: $81,330

8. Phân tích thị trường và chuyên gia tiếp thị

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 136,000

Mức lương trung bình năm2016: $62,560

7. Luật sư

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 74,800

Mức lương trung bình năm2016: $118,160

6. Kế toán viên và kiểm toán viên

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 140,300

Mức lương trung bình năm2016: $68,150

5. Bác sĩ chuyên khoa và bác sĩ phẩu thuật

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 49,600

Mức lương trung bình năm2016: $206,920

4. Quản lý tài chính

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 108,400

Mức lương trung bình năm2016: $121,750

3. Quản lý điều hành

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 205,900

Mức lương trung bình năm2016: $99,310

2. Ứng dụng phần mềm

Dự kiến vị trí mới đến năm  2026: 253,400

Mức lương trung bình năm2016: $100,080

1. Y tá được hành nghề ( Registered Nurse)

Dự kiến vị trí mới đến năm 2026: 437,000

Mức lương trung bình năm 2016: $68,450

Theo businessinsider