10 trường đại học thu hút nhiều sinh viên nhất tại Hoa Kỳ

Theo số liệu của US News, những trường này đều có số lượng tuyển sinh lên đến hơn 40,000.

Đứng đầu danh sách là University of Central Florida với 55.776 sinh viên vào mùa thu năm 2016 – tăng gần 12% so với số học sinh ghi danh vào trường năm năm trước đó.

Texas A&M University—College Station and Liberty University có số đăng ký đại học trực tuyến lớn.

Dưới đây là danh sách 10 trường đại học quốc gia được xếp hạng với số sinh viên đăng ký đại học cao nhất vào mùa thu năm 2016.

School (state) Fall 2016 undergraduate enrollment U.S. News rank
University of Central Florida 55,776 171 (tie)
Texas A&M University—College Station 50,735 69 (tie)
Liberty University (VA) 47,050 231-300
Ohio State University—Columbus 45,831 54 (tie)
Florida International University 45,813 216 (tie)
Arizona State University—Tempe 42,477 115 (tie)
Pennsylvania State University—University Park 41,359 52 (tie)
University of Texas—Austin 40,168 56 (tie)
Indiana University—Bloomington 39,184 90 (tie)
Michigan State University 39,090 81 (tie)

Theo UsNews

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.