Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chính thức trở thành một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký theo luật pháp Hoa Kỳ tại bang Massachusetts từ ngày 03/03/2014. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại đâyAssociation

Hội cũng đã được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ công nhận từ tháng 06/2013 theo quyết định dưới đây:

QD