Theo Báo cáo Open Doors 2012 của Viện Giáo dục quốc tế IIE, năm học 2011-2012 Việt Nam có 15.572 sinh viên đang theo học tại Mỹ. Ước tính thận trọng thì cũng có hàng chục nghìn người đã từng du học tại Mỹ hiện đang làm việc tại Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Nếu tính thêm thanh niên – sinh viên Việt Nam mang quốc tịch Hoa Kỳ thì con số còn lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn những người đang có kế hoạch du học hoặc nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Do đó, việc chia sẻ thông tin, kết nối các nguồn lực để chung tay tạo ra các hoạt động có ích cho du học sinh nói riêng, cả xã hội nói chung là nhu cầu của rất nhiều người thuộc các nhóm đối tượng nêu trên (gọi chung là Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ).

Thực tế, hoạt động của Thanh niên – Sinh viên Việt Nam trên toàn nước Mỹ trải rộng 6 múi giờ đã rất sôi động. Nhiều nơi đã có các Hội hoạt động mạnh mẽ như: Boston, California, Colorado, DC, Hawaii, Indiana, Missouri, Philadelphia v.v. Hơn thế, cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, ở trong nước, đội ngũ đông đảo những người đã từng du học sinh tại Hoa Kỳ cũng có những hoạt động rất thiết thực. Tuy nhiên, hoạt động của Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay đang giới hạn trong từng vùng riêng lẻ, thiếu tính kết nối rộng khắp và đặc biệt là chưa có sự kết nối mật thiết với đội ngũ những người đã từ du học ở Hoa Kỳ. Một hạn chế nữa đó là việc tìm các nguồn lực hỗ trợ cũng như tính lan toả ảnh hưởng của các hoạt động nói trên tới đông đảo thanh niên-sinh viên Việt Nam chưa như mong muốn.

Tập hợp được sức mạnh tổng thể của toàn thể thanh niên – sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm tổ chức các hoạt động hữu ích cho từng cá nhân nói riêng, cộng đồng du học sinh và Việt Nam nói chung là điều vô cùng cần thiết. Do vậy, chúng tôi gồm các thành viên ở những khu vực khác nhau trên toàn nước Mỹ và Việt Nam cùng nhau thành lập Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ kể từ ngày 01-06-2013.

Hội Thanh niên – Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chính thức trở thành một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký theo luật pháp Hoa Kỳ tại bang Massachusetts từ ngày 03/03/2014. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại đâyAssociation

Hội cũng đã được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ công nhận từ tháng 06/2013 theo quyết định dưới đây:

QD