Một góc Trường đại học Bard (Mỹ)ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BUSINESS INSIDER
Dưới đây là 7 bằng cấp có mức học phí đắt đỏ do Business Insider tổng hợp. Chi phí chỉ mới là tiền học, chưa tính tiền ăn, thuê nhà, bảo hiểm và một số chi phí khác.
1. Tiến sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Cambridge (Anh)
Học phí hơn 335.000 USD
Dù vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị nhưng khóa học dự kiến kéo dài 4 năm. Quy mô lớp học sẽ rất nhỏ, có chọn lọc và yêu cầu đầu tư rất nhiều cho chất lượng giảng dạy, đại diện Trường Cambridge nói với Business Insider.
2. Cử nhân âm nhạc, Đại học Bard (Mỹ)
Học phí khoảng 253.000 USD
Chương trình đào tạo kéo dài 5 năm, cấp bằng cử nhân âm nhạc cũng như một số lĩnh vực nghệ thuật khác. Nhạc viện Bard trực thuộc Đại học Bard được công nhận là 1 trong 20 nhạc viện tốt nhất thế giới.
3. Tiến sĩ y khoa, Đại học dược Tufts (Mỹ)
Học phí 238.000 USD
Khóa học kéo dài 4 năm, nằm trong top 50 chương trình nghiên cứu y học tốt nhất thế giới.
4. Cử nhân y khoa, Đại học Columbia (Mỹ)
Học phí 230.000 USD
Chương trình đạo tạo 4 năm. Đại học Columbia được công nhận trong nhóm 7 trường đào tạo y chất lượng nhất thế giới.
5. Cử nhân khoa học, Đại học Harvey Mudd (Mỹ)
Học phí gần 210.000 USD
Harvey Mudd cũng là một trong những trường có học phí đắt đỏ nhất của Mỹ. Sinh viên sẽ có 4 năm tập trung học và nghiên cứu về khoa học, toán học, kỹ thuật.
6. Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường kinh doanh Wharton (Mỹ)
Học phí 193.000 USD
Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Chương trình đào tạo thạc sĩ khoảng 2 năm, được đánh giá là một trong những bằng thạc sĩ chất lượng nhất thế giới.
7. Cử nhân nghệ thuật, Đại học Sarah Lawrence (Mỹ)
Học phí 205.000 USD
Sarah Lawrence là trường đạo tạo nghệ thuật theo xu hướng nghệ thuật tự do. Trường có những cách tiếp cận độc đáo cho người học. Hầu như sinh viên không phải trải qua các bài kiểm tra học lực.