Hành Trình Nước Mỹ 7 – BV-009 – “Nếu không đi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi đến đâu”

Ngay từ ngày đầu đặt chân đến Mĩ, không ít người đã dọa tôi rằng ở đây mà không biết … Continue reading Hành Trình Nước Mỹ 7 – BV-009 – “Nếu không đi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi đến đâu”