Hành Trình Nước Mỹ 7 – BV-010 – “Nước Mỹ Đã Khiến Mình Mạnh Mẽ Như Thế Nào”

Ngày bé được mẹ cho đi theo lên chợ huyện cách nhà 3 cây số là cảm giác háo hức … Continue reading Hành Trình Nước Mỹ 7 – BV-010 – “Nước Mỹ Đã Khiến Mình Mạnh Mẽ Như Thế Nào”