Đồ hoạ: Quá trình ra đời của AVSPUS

Công ty thiết kế Adamo Studio của anh Nguyễn Mạnh Tuấn đã giành tặng sinh nhật Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ một món quà đặc biệt: Tác phẩm đồ hoạ về quá trình ra đời của Hội.

Trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Tuấn và Adamo Studio.

 

Sản phẩm đồ hoạ của Adamo

Sản phẩm đồ hoạ của Adamo

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.