Đăng ký chỗ ở cho sự kiện Vòng tay Nước Mỹ lần 2

Mạng Ăn Nhờ Ở Đậu (ANOD) rất hân hạnh được đứng ra nhận nhiệm vụ điều phối việc đăng ký chỗ ở cho sự kiện Vòng tay Nước Mỹ lần 2 của Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam lại Hoa Kỳ vào này 8-9-10 tháng 8 năm 2014 ở California.

Để đăng ký chỗ ở cho sự kiện, bạn hãy làm theo những bước đơn giản sau:

1. Đăng nhập/đăng ký vào mạng ANOD ở địa chỉ: http://annhoodau.net

2. Bạn nhìn ở phía dưới bản đồ sẽ có link tới form đăng ký. Bạn click vào link là có thể đăng ký.

Về sự kiện, bạn có thể xem thêm ở Brochure phía dưới.

Cảm ơn bạn,

Linh Võ

Ban truyền thông ANOD

Email: pr@annhoodau.net

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.