Đăng cai tổ chức Vòng tay nước Mỹ 3

THÔNG BÁO

V/v: Đăng cai tổ chức Vòng tay nước Mỹ 3 năm 2015

Hoa Kỳ, Ngày 28 tháng 10, 2014

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng mời các Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam trên toàn nước Mỹ gửi hồ sơ đăng cai tổ chức Vòng tay nước Mỹ 3 năm 2015.

“Vòng tay nước Mỹ là sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm kết nối và  thu hút đông đảo các bạn trẻ và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Mỹ. Các hình ảnh và nội dung của

Vòng tay nước Mỹ 1: http://goo.gl/F5Q0hn và Vòng tay nước Mỹ 2: http://goo.gl/rT0tXJ.”

Hồ sơ đăng cai tổ chức:

 1. Địa điểm
 2. Thời gian
 3. Tên Trưởng ban Tổ chức và liên hệ
 4. Giới thiệu Hội đăng cai tổ chức và mục đích đăng cai tổ chức
 5. Kế hoạch tổ chức sơ bộ:
  • Nội dung chương trình sơ bộ: thể thao, văn nghệ, đêm giao lưu, v.v.
  • Nhân sự: thành viên trong Ban Tổ chức; cách thức phối hợp với Hội TNSVVN tại Hoa Kỳ và các Hội Sinh viên khác.
  • Truyền thông: quảng bá thông tin sự kiện.
  • Tài trợ: kế hoạch xin tài trợ, các nhà tài trợ tiềm năng, v.v.
 6. Chi phí tổ chức

Hồ sơ và các câu hỏi liên quan đến việc đăng cai tổ chức Vòng tay nước Mỹ 3 xin gửi về địa chỉ email: banbientap@sinhvienusa.org và cc: phuongdoan1611@gmail.com, dưới tiêu đề: Đăng cai tổ chức VTNM 3, trước ngày 25 tháng 11 năm 2014.

Xin chân thành cảm ơn.

Hội TNSV VN tại Hoa Kỳ

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.