17 trường đại học tốt nhất cho những nhà khởi nghiệp

Nếu Peter Thiel là một trong những ngoại lệ cho việc khởi nghiệp thành công khi chưa có tấm bằng đại học thì hầu hết những cá nhân đam mê lập nghiệp lại xuất thân từ các trường đại học danh tiếng của Mỹ. Theo báo cáo thống kê từ nguồn dữ liệu được tập hợp 10 năm qua của PitchBook đã có 17 trường đại học thường xuyên “sản sinh” ra các nhà khởi nghiệp tương lai. Hầu hết các cựu sinh viên đều bắt đầu doanh nghiệp của mình bằng cách kêu gọi đầu tư.

Dưới đây là danh sách 17 trường:

17. Carnegie Mellon University

 

Vị trí: Pittsburgh, Pennsylvania

Số lượng doanh nhân: 378

Số lượng công ty: 324

Vốn huy động: $4.6 billion

16. Technion-Israel Institute of Technology

Vị trí: Haifa, Israel

Số lượng doanh nhân: 379

Số lượng công ty: 323

Vốn huy động: $4.8 billion

15. University of Southern California (USC)

Vị trí Los Angeles, California

Số lượng doanh nhân: 381

Số lượng công ty: 341

Vốn huy động: $3.5 billion

14. University of Wisconsin

Vị trí: Madison, Wisconsin

Số lượng doanh nhân: 397

Số lượng công ty: 350

Vốn huy động: $2.6 billion

13. Princeton University

Vị trí: Princeton, New Jersey

Số lượng doanh nhân: 408

Số lượng công ty: 382

Vốn huy động: $7 billion

12. Yale University

Vị trí: New Haven, Connecticut

Số lượng doanh nhân: 421

Số lượng công ty: 379

Vốn huy động: $7.5 billion

11. UCLA

Vị trí: Los Angeles, California

Số lượng doanh nhân: 432

Số lượng công ty: 379

Vốn huy động: $7.5 billion

10. University of Illinois

Vị trí: Champaign, Illinois

Số lượng doanh nhân: 451

Số lượng công ty: 415

Vốn huy động: $5.5 billion

9. Tel Aviv University

Vị trí: Tel Aviv, Israel

Số lượng doanh nhân: 515

Số lượng công ty: 429

Vốn huy động: $5.1 billion

8. University of Texas

Vị trí: Austin, Texas

Số lượng doanh nhân: 561

Số lượng công ty: 511

Vốn huy động: $4.8 billion

7. University of Michigan

Vị trí: Ann Arbor, Michigan

Số lượng doanh nhân: 607

Số lượng công ty: 546

Vốn huy động: $7.8 billion

6. Cornell University

Vị trí: Ithaca, New York

Số lượng doanh nhân: 635

Số lượng công ty: 585

Vốn huy động: $10.8 billion

5. University of Pennsylvania

Vị trí: Philadelphia, Pennsylvania

Số lượng doanh nhân: 724

Số lượng công ty: 648

Vốn huy động: $9.5 billion

4. Harvard University

Vị trí: Cambridge, Massachusetts

Số lượng doanh nhân: 762

Số lượng công ty: 673

Vốn huy động: $17.2 billion

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Vị trí: Cambridge, Massachusetts

Số lượng doanh nghiệp: 813

Số lượng công ty: 695

Vốn huy động: $12.9 billion

2. University of California, Berkeley

Vị trí: Berkeley, California

Số lượng doanh nhân: 997

Số lượng công ty: 881

Vốn huy động: $14.2 billion

1. Stanford University

Vị trí: Stanford, California

Số lượng doanh nhân: 1,006

Số lượng doanh nghiệp: 850

Vốn huy động: $18.2 billion

Theo Business Insider

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.