19 website giúp bạn thông minh hơn mỗi ngày

Nhờ có internet, tất cả các thông tin về nhiều vấn đề trong cuộc sống được cập nhật mỗi ngày. Chúng ta đều biết rằng mình đang sống trong một thư viện kiến thức, tài nguyên khổng lồ nhưng để khai thác đúng và hiệu quả tất cả điều này, dường như là một thách thức lớn.

Thật may mắn khi ta có danh sách 19 websites để học và để trau dồi bản thân mỗi ngày.

Academic

1. Smarterer

2. UniversityWebinars

3. Memrise

4. Project Gutenberg

5. Treehouse

6. OpenCulture

7. Udacity

8. Creative Live

9. Future Learn

10. Coursera

11. BBC Languages

12. University of Reddit

Creativity

13. Drawspace

DIY

14. HackADay

15. Do It Yourself

16. Instructables

Other

17. UnplugTheTV

18. AboveTopSecret

19. Divine Society

Tham khảo tại http://www.lifehack.org/