30 công cụ giúp bạn có cuộc sống đại học thoải mái hơn

Học đại học tại Mỹ chưa bao giờ là dễ dàng với tất cả những bạn trẻ tại Việt Nam nói riêng cũng như các nước khác nói chung. Hãy biến cuộc sống đại học của mình trở nên thoải mái, vui vẻ và dễ dàng hơn với 30 công cụ bên dưới:

1. BenchPrep

2. OpenStudy

3. Assignment Masters

4. College Tips

5. Flvto

6. Rate My Professor

7. iStudiez Pro

8. TED

9. Mint

10. InstaGrok

11. SugarSync

12. Quizlet

13. Sworkit

14. Dictionary.com Mobile

15. Koofers

16. Study Blue

17. Alarmy (Sleep If U Can)

18. Half

19. Wolfram Alpha

20. Ice Cream Apps

21. IFTTT

22. Dragon Dictation

23. StudentRate

24. Slack

25. RealCalc

26. Audible

27. Any.do

28. Freedom

29. Studious

30. SelfControl

Tham khảo tại http://www.lifehack.org/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.