5 bài TED giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống

Bạn đã hoặc đang từng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống? Bạn có thể làm gì? Từ bỏ mọi cố gắng để vượt qua hoặc tìm kiếm nguồn động lực cho những ngày tươi đẹp sẽ đến trong tương lai?

Chuỗi ngày tháng khó khăn sẽ qua nhanh và để lại nhiều bài học ý nghĩa cho bạn nếu bạn tự chủ động tìm cách để vượt qua chúng một cách dễ dàng. Một trong những nguồn động  lực tinh thần lớn giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống là những bài học được chia sẻ trên TED.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn thoát khỏi giai đoạn tồi tệ trong cuộc sống của mình:

1. Maysoon Zayid: I Got 99 Problems … Palsy Is Just One

2. Andrew Solomon: How the Worst Moments in Our Life Make Us Who We Are

3. Kelly McGonigal: How to Make Stress Your Friend

4. James Veitch: This Is What Happens When You Reply to Spam Email

5. Colin Robertson: A TED Speaker’s Worst Nightmare

Tham khảo tại: www.businessinsider.com

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.