20 thị trấn đại học tốt nhất Hoa Kỳ

Theo thống kê từ American Institute for Economic Research, Boulder và Colorado là hai thị trấn đại học nằm trong top đầu tiên về chất lượng.

Danh sách 20 thị trấn đại học tốt nhất Hoa Kỳ được lựa chọn dựa trên tiêu chí: giá thuê nhà, mức thu nhập hàng tháng, nhà hàng, quán bar.

20. Bellingham, Washington — home of Western Washington University

Dân số: 208,832

Số lượng sinh viên đại học: 24,926

19. La Crosse, Wisconsin — home of the University of Wisconsin at La Crosse

Dân số: 136,824

Số lượng sinh viên đại học: 16,081

18. Jacksonville, North Carolina — home of the University of Mount Olive

Dân số: 186,684

Số lượng sinh viên đại học: 15,297

17. Blacksburg, Virginia — home of Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)

Dân số: 180,649

Số lượng sinh viên đại học: 41,438

16. Rochester, Minnesota — home of the University of Minnesota at Rochester

Dân số: 170,519

Số lượng sinh viên đại học: 11,363

15. State College, Pennsylvania — home of Pennsylvania State University

Dân số: 159,341

Số lượng sinh viên đại học: 39,577

14. Athens, Georgia — home of the University of Georgia

Dân số: 159,341

Số lượng sinh viên đại học: 39,577

13. Fargo, North Dakota — home of North Dakota State University

Dân số: 167,166

Số lượng sinh viên đại học: 21,346

12. Lafayette, Indiana — the metropolitan area is home to Purdue University

Dân số: 212,704

Số lượng sinh viên đại học: 44,252

11. Charlottesville, Virginia — home of the University of Virginia

Dân số: 227,179

Số lượng sinh viên đại học: 26,327

10. Bloomington, Illinois — home of Illinois State University

Dân số: 189,628

Số lượng sinh viên đại học: 25,689

9. Columbia, Missouri — home of the University of Missouri

Dân số: 172,738

Số lượng sinh viên đại học: 32,287

8. Manhattan, Kansas — home of Kansas State University

Dân số: 98,643

Số lượng sinh viên đại học: 17,537

7. College Station, Texas — home of Texas A&M University

Dân số: 242,453

Số lượng sinh viên đại học: 58,018

6. Bloomington, Indiana — home of Indiana University at Bloomington

Dân số: 163,726

Số lượng sinh viên đại học : 41,211

5. Iowa City, Iowa — home of the University of Iowa

Dân số: 164,043

Số lượng sinh viên đại học: 33,358

4. Ithaca, New York — home of Cornell University and Ithaca College

Dân số: 104,592

Số lượng sinh viên đại học: 28,164

3. Flagstaff, Arizona — home of Northern Arizona University

Dân số: 138,039

Số lượng sinh viên đại học: 24,832

2. Champaign-Urbana, Illinois — home of the University of Illinois at Urbana-Champaign

Dân số: 207,584

Số lượng sinh viên đại học: 47,895

1. Boulder, Colorado

Dân số: 199,129

Số lượng sinh viên đại học: 31,958

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.