Hội thảo về chính sách của chính quyền Trump đối với Châu Á – Thái Bình Dương

Havard's poster (16-9)-01 (2)

Asia Pacific is the most vibrant economic region in the world, which comprised of great powers, advanced countries, and emerging economies. However, it is also one of the most dangerous areas in the globe in term of potential wars, featured by conflicts such as sovereignty claims in South China Sea, East China Sea, and North Korea’s nuclear threat.

For its strategic geopolitical importance, the United States has long been acting as an important role in the region’s security and stability, most recently with Obama’s rebalancing to Asia. Now, the future has become less clear on whether or how the new administration will have a strategy on Asia.

The symposium on Trump Administration and Asia Pacific will discuss the effects and potential implications of the new administration’s policies on the Asia Pacific, with focus on Vietnam and the South China Sea. The event is a joint effort of the Association of Vietnamese Students and Professionals in the United States (AVSPUS), and the Vietnam Initiative.

For more information, visit   http://430am.org/

—————————————————————————————————————————————–

Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực phát triển kinh tế năng động nhất trên thế giới, với sự có mặt của các siêu cường, các nước phát triển nhất, và các nền kinh tế mới nổi. Tuy nhiên, đây cũng là một trong các điểm nóng nhất trên toàn cầu, tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh qua các xung đột như tuyên bố chủ quyền của các nước trên Biển Đông, Biển Nhật Bản, hay nguy cơ hạt nhân từ Triều Tiên.

Vì tầm quan trọng chiến lược địa chính trị của nó, Hoa Kỳ luôn đóng một vai trò quan trọng đối với an ninh và ổn định trong khu vực, gần đây nhất là chính sách tái cân bằng ở châu Á của tổng thống Obama. Tuy nhiên, hiện chưa rõ chiến lược của chính quyền mới của Hoa Kỳ với khu vực sẽ như thê nào.

Hội thảo về Trump và Châu Á- Thái Bình Dương sẽ thảo luận về ảnh hưởng và hàm ý chính sách của chính quyền mới cho khu vực, trong đó tập trung hơn về Việt Nam, và Biển Đông. Hội thảo do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và Sáng kiến Việt Nam đồng tổ chức.

Thông tin chi tiết xem tại   http://430am.org/

Havard Poster (A4)-01 (2)

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.