Những khóa học kinh doanh trực tuyến sẽ bắt đầu tháng 4/2017

Bạn đang có mong muốn tìm kiếm những khóa học liên quan đến kinh doanh để vận hành doanh nghiệp được tốt? Bạn đang cố gắng dành thời gian đầu tư cho bản thân và học thêm nhiều kiến thức về marketing, quản lý, tài chính, vận hành doanh nghiệp…

Trong tháng 4 này, các khóa học kinh doanh trực tuyến miễn phí với nhiều nội dung hấp dẫn được đào tạo bởi những trường  sẽ giúp bạn có nhiều lựa chọn trong con đường nghề nghiệp tương lai:

Marketing

Marketing Fundamentals: Who Is Your Customer? / April 25 / Babson College

Content Strategy For Professionals: Managing Content / April 3 / Northwestern University

Viral Marketing and How to Craft Contagious Content / April 10 / Wharton

Technology Commercialization, Part 1: Setting up your Idea Filtering System / April 3 / University of Rochester

Subsistence Marketplaces / April 10 / University of Illinois

Management

Intercultural Management / April 5 / ESCP Europe

Strategy and Sustainability / April 10 / IESE Business School

Diversity and inclusion in the Workplace / April 10 / ESSEC Business School

Becoming an Entrepreneur/ Self-Paced / MIT

Critical Perspectives on Management / April 3 / IE Business School

Leadership Through Design Innovation / April 10 / Northwestern University

Finance

Investment Management in an Evolving and Volatile World / April 10 / HEC Paris

Operations

Scaling Operations: Linking Strategy and Execution / April 3 / Northwestern University

Supply Chain Design / April 5 / MIT

Tham khảo tại http://www.businessinsider.com/

 

10 khóa học trực tuyến miễn phí trong tháng 4/2017

Tháng 4 đã đến với nhiều dự định trong đó không thể bỏ qua những dự định đầu tư cho bản thân trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Những khóa học trực tuyến trong thời đại công nghệ thông tin luôn là lựa chọn hoàn hảo nhất cho tất cả chúng ta.

Dưới đây là 10 khóa học trực tuyến miễn phí trong tháng 4/2017 với nhiều chủ đề khác nhau sẽ cho bạn cơ hội chọn lựa để đầu tư vào việc trau dồi kiến thức mới mỗi ngày.

  1. Startup School
  2. Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential
  3. The Science of Weight Loss: Dispelling Diet Myths
  4. Animation and CGI Motion
  5. Applied Machine Learning in Python
  6. Robotics
  7. Leadership and Emotional Intelligence
  8. Introduction to German Opera
  9. Persuasive Communication: What Makes Messages Persuasive?
  10. UX Design: From Concept to Wireframe

Tham khảo tại Class Central