30 bài TED tạo cảm hứng giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn

Con đường của mỗi du học sinh Việt trên đất Mỹ luôn có những khó khăn, thử thách nhất định. Để chinh phục được tri thức nơi xứ người và có được những thành quả nhất định trong công việc cũng như cuộc sống bạn cần thiết lập kế hoạch thật tốt, bên cạnh một tinh thần đủ vững để luôn sống tích cực mỗi ngày.

Những chia sẻ từ câu chuyện thật của người đi trước sẽ giúp bạn thêm niềm cảm hứng vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và vững niềm tin trên con đường mình chọn. Cùng xem 30 bài TED tạo động lực bên dưới bạn nhé!

1. Pranav Mistry: The thrilling potential of Sixth Sense

2. Tony Robbins: Why we do what we do

3. Daniel Kahneman: The riddle of experience vs. memory

4. David Gallo: underwater astonishments

5. Mary Roach: 10 things you didn’t know about an orgasm

6. Graham Hill: Less stuff, more happiness

7. Dan Gilbert: Why are we happy?

8. Hans Rosling: The best stats you’ve ever seen

9. Susan Cain: The power of introverts

10. Keith Barry: Brain magic

11. David Blaine: How I held my breath for 17 minutes

12. Pamela Meyer: How to spot a liar

13. Matt Cuts: Try something new for 30 days

14. Jill Bolte Taylor: My Stroke of Insight

15. Brené Brown: The Power of Vulnerability

16. Elizabeth Gilbert: Your Elusive Creative Genius

17. Meg Jay: Why 30 Is Not the New 20

18. Amy Cuddy: Your Body Language Shapes Who You Are

19. Dan Pink: The Puzzle of Motivation

20. Deb Roy: The Birth of a Word

21. Nilofer Merchant: Got a Meeting? Take a Walk

22. Ken Robinson: Schools Kill Creativity

23. Elon Musk: The Mind Behind Tesla, SpaceX and SolarCity

24. Simon Sinek: How Great Leaders Inspire Action

25. Sheryl Sandberg: Why We Have Too Few Women Leaders

26. Andrew Solomon: Love, No Matter What

27. Rita Pierson: Every Kid Needs a Champion

28. Steve Jobs: How To Live Before You Die

29. Jamie Oliver: Teach every child about food

30. Amanda Palmer: The art of asking

Tham khảo tại http://www.lifehack.org/

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.