Đại học Northern Arizona (Northern Arizona University) có học bổng khuyến học dành cho sinh viên năm nhất hay không?

Có. Học sinh sẽ được xem xét cho các học bổng này khi nhập học mà không cần đơn đăng kí.

Các tiêu chí để được nhận học bổng dành cho sinh viên NAU là gì?

Học sinh phải đạt được Arizona Prop 300: Các Yêu Cầu về Điều Kiện của Chương Trình cộng đồng (Xem thêm tại: Arizona Prop 300: Public Program Eligibility Requirements).

Tất cả học bổng học phí dành cho sinh viên năm nhất chỉ có thể được sử dụng cho bằng cử nhân đầu tiên của sinh viên, không bao gồm các khoản phí hoặc các chi phí sinh hoạt khác và là học bổng không hoàn lại.

Các học bổng hiện có: Học sinh theo học hệ bốn năm thì học bổng rơi vào học kì mùa thu và mùa xuân, dành cho sinh viên đáp ứng các tiêu chí gia hạn mỗi năm.

Hạn chót: Sinh viên phải nhận được thư chấp nhận học tập tại NAU và đã đặt cọc học phí trước ngày 01 tháng 05.  Nếu nhận được học bổng, sinh viên phải nộp bảng điểm trung học được hướng dẫn trong thư tài trợ học bổng.

Tiêu chí gia hạn là gì?

  • Duy trì điểm GPA tối thiểu được ghi chú trong yếu tố nhận giải cá nhân.
  • Học toàn thời gian.
  • Hoàn thành đủ số giờ tín chỉ cho mỗi năm học để tiến tới cấp học tiếp theo (30 tín chỉ vào năm thứ hai, 60 tín chỉ cho năm 3, 90 tín chỉ vào năm 4).

Lưu ý: Các khóa học lặp lại không được tính vào yêu cầu tiến bộ học thuật.

Khôi phục học bổng: Nếu hoàn cảnh ngăn cản bạn đáp ứng các yêu cầu gia hạn, hãy gửi Yêu cầu khôi phục học bổng (Scholarship Reinstatement Request)  trước ngày nhập học. Tuy nhiên yêu cầu này không đảm bảo rằng học bổng của bạn sẽ được phục hồi.

Sinh viên du học và sinh viên trao đổi: học bổng theo học tại cơ sở NAU có thể áp dụng cho hầu hết các chương trình giáo dục cho sinh viên muốn du học và sinh viên trao đổi. Liên hệ với trường nếu bạn đang cân nhắc việc du học hoặc tham gia chương trình trao đổi.

Ngoài các tiêu chí trên, sinh viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn cá nhân được xác định cho từng loại học bổng.

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.