Thông báo tranh cử Liên minh Điều hành Hội TNSV Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 1 tháng 7 năm 2017, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng thông báo quá trình tranh cử Liên minh Điều hành của Hội nhiệm kỳ 2017-2019 chính thức được bắt đầu.

Dưới đây là lịch trình chi tiết cho việc bầu cử:

– 01/7: Công bố Ban bầu cử và chính thức thông báo bắt đầu nhận đăng kí tranh cử.
– 14/7: Thời hạn để các ứng viên đăng kí. Ban bầu cử xác nhận tư cách các ứng viên.
– 21/7: Thời hạn cho các ứng viên đưa ra phương hướng hoạt động, kế hoạch. Các thành viên của Hội có thời gian 2 tuần để tham khảo trước khi bỏ phiếu.
– 28/7: Các ứng cử viên tranh luận phương hướng hoạt động, kế hoạch của mình.
– 04/8: Giai đoạn bỏ phiếu bắt đầu.
– 11/8: Kết thúc giai đoạn bỏ phiếu. Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Công bố ứng viên thắng cử.
– 19/8: Ban điều hành mới chính thức ra mắt tại sự kiện Vòng Tay Nước Mỹ lần thứ 5.
– 24/8: Ban điều hành mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2017-2019.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 11:59pm EST ngày 14/7, Ban bầu cử sẽ nhận đăng kí liên minh ứng cử cho 2 vị trí Chủ tịch và Tổng thư ký. Các ứng cử viên xin gửi đăng kí đến cho email các thành viên Ban bầu cử, gồm có:

– Anh Nguyễn Đình Phú: ndphu@uci.edu, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015-2017
– Chị Nguyễn Hương Thảo: thao.nguyen.mit@gmail.com, Tổng thư ký Hội nhiệm kỳ 2015-2017
– Anh Huỳnh Thế Du: duhtvn@gmail.com, Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2013-2015


Ghi chú: các văn kiện tham khảo dưới đây được trích từ điều lệ Hội:

—————————————–
Điều 20.3: Ứng cử viên cho vị trí Điều phối viên hoặc Chủ tịch phải là thành viên chính thức của Hội và đã từng tham gia công tác tổ chức ít nhất 1 sự kiện của Hội trong nhiệm kỳ trước đó.

Điều 17: Liên minh Điều hành

 1. Liên minh Điều hành gồm Chủ tịch và Tổng thư ký có trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội.
 2. Chủ tịch là người:
  1. Đại diện theo pháp luật của Hội.
  2. Có thẩm quyền ký kết và tham gia các hợp đồng và giao dịch của Hội với các tổ chức và cá nhân phù hợp với hoạt động của Hội, trừ những hợp đồng và giao dịch đã phân công cho Tổng thư ký; và
  3. Điều hành các hoạt động mang tính chất quản trị thường xuyên của Hội, trừ những nội dung công việc đã phân công cho Tổng thư ký, thống nhất và phân công với Ban điều phối và được Ban điều phối thống nhất thông qua
 3. Tổng thư ký là người:
  1. Điều hành một số hoạt động thường xuyên của Hội theo thống nhất và phân công với Chủ tịch Hội và được Ban điều phối thống nhất thông qua.
  2. Có thẩm quyền ký kết và tham gia các hợp đồng và giao dịch của Hội với các tổ chức và cá nhân phù hợp với hoạt động của Hội theo thống nhất và phân công với Chủ tịch Hội và được Ban điều phối thống nhất thông qua.
  3. Trở thành người đại diện theo pháp luật của Hội trong các trường hợp sau:
   1. Chủ tịch Hội không thể tiếp tục đảm đương chức trách của mình như quy định tại Điều 24 trong Điều lệ này; hoặc
   2. Được Chủ tịch ủy quyền; hoặc
   3. Được Ban điều phối thống nhất với trên 50% số người tham gia quyết định tán thành.
 4. Ngoại trừ nhiệm kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ của Liên minh Điều hành là hai (2) năm, không hạn chế số lần được bầu lại với điều kiện số nhiệm kỳ liên tục tối đa của mỗi một vị trí là hai (2) nhiệm kỳ.

——————————————

Xin trân trọng cảm ơn,

Ban bầu cử Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.