20 trường luật tốt nhất để tránh khoản nợ 6 con số dành cho sinh viên

Nếu bạn đang cân nhắc theo đuổi ngành Luật thì chắc hẳn bạn đang tìm kiếm các trường có thể giảm thiểu số nợ sinh viên của bạn.

Một nghiên cứu mới của Student Loan Hero chỉ ra rằng sinh viên trường luật khi tốt nghiệp sẽ nợ trung bình $111,752

Để thực hiện nghiên cứu này, Student Loan Hero khảo sát 116 trường luật để tìm ra 20 trường có thể giúp sinh viên tốt nghiệp trả lại các khoản vay.

Nghiên cứu tìm hiểu các trường luật rẻ nhất và so sánh học phí, khoản nợ, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường và mức lương giữa các trường này.

Theo nghiên cứu này, đối với trường luật thông thường, sinh viên phải trả học phí hàng năm vào khoản $36,096 và trung bình nợ là $111,752.

Còn đối với các trường nằm trong bảng xếp hạng thì sao? Đây là những điều sinh viên đến từ 20 trường này có thể mong chờ:

Học phí hàng năm: $25,421

Khoản vay khi tốt nghiệp: $83,195

Lương khởi điểm sau khi tốt nghiệp: $78,569

Tỉ lệ có việc làm: 90,7%

Tỉ lệ nợ/ thu nhập: .94

So sánh với 20 người đứng ở cuối bảng xếp hạng, sự khác biệt là rất lớn. Sinh viên của những trường này phải đối mặt với các con số sau::

Học phí hàng năm: $43,935

Khoản vay khi tốt nghiệp: $144,189

Lương khởi điểm sau khi tốt nghiệp: $63,810

Tỉ lệ có việc làm: 77.7 %

Tỉ lệ nợ/ thu nhập: .44

Vì thế trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hãy xem xét danh sách 20 trường dưới đây. Có lẽ một vài trong số những lựa chọn của bạn đều nằm ở danh sách này:

 1. BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY (CLARK)

Học phí hàng năm: $12,310 (dành cho thành viên của nhà thờ Jesus Christ of Latter-Day Saints)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $58,113

Lương khởi điểm trung bình : $75,872

 1. GEORGIA STATE UNIVERSITY (GSU)

Học phí hàng năm: $16,858 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $64,384

Lương khởi điểm trung bình : $83,427

 1. RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY

Học phí hàng năm: $27,269 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $56,173

Lương khởi điểm trung bình : $64,604

 1. UNIVERSITY OF IOWA

Học phí hàng năm: $24,930 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $74,128

Lương khởi điểm trung bình : $74,903

 1. UNIVERSITY OF HOUSTON

Học phí hàng năm: $30,401 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $97,246

Lương khởi điểm trung bình : $102,153

 1. UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

Học phí hàng năm: $33,995 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $103,417

Lương khởi điểm trung bình : $105,647

 1. UNIVERSITY OF ARIZONA (ROGERS)

Học phí hàng năm: $25,525 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $84,601

Lương khởi điểm trung bình : $76,664

 1. UNIVERSITY OF NEBRASKA – LINCOLN

Học phí hàng năm: $15,036 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $62,888

Lương khởi điểm trung bình : $58,614

 1. UNIVERSITY OF WISCONSIN – MADISON (UW-MADISON)

Học phí hàng năm: $21,450 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $77,555

Lương khởi điểm trung bình : $72,089

 1. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA – CHAPEL HILL (UNC-CHAPEL HILL)

Học phí hàng năm: $23,551 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $95,365

Lương khởi điểm trung bình : $88,781

 1. UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA (UND)

Học phí hàng năm: $11,434 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $66,917

Lương khởi điểm trung bình : $55,470

 1. LOUISIANA STATE UNIVERSITY – BATON ROUGE (HEBERT)

Học phí hàng năm: $22,520 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $83,919

Lương khởi điểm trung bình : $71,065

 1. GEORGE MASON UNIVERSITY

Học phí hàng năm: $25,351 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $118,056

Lương khởi điểm trung bình : $83,669

 1. OHIO STATE UNIVERSITY (MORITZ)

Học phí hàng năm: $29,668 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $88,301

Lương khởi điểm trung bình : $74,820

 1. BOSTON COLLEGE

Học phí hàng năm: $50,620

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $108,873

Lương khởi điểm trung bình : $103,147

 1. UNIVERSITY OF CALIFORNIA – LOS ANGELES (UCLA)

Học phí hàng năm: $45,338 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $118,291

Lương khởi điểm trung bình : $109,030

 1. UNIVERSITY OF FLORIDA (LEVIN)

Học phí hàng năm: $22,299 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $82,480

Lương khởi điểm trung bình : $69,032

 1. WAYNE STATE UNIVERSITY

Học phí hàng năm: $30,727 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $81,738

Lương khởi điểm trung bình : $74,879

 1. UNIVERSITY OF ARKANSAS – LITTLE ROCK (BOWEN)

Học phí hàng năm: $15,121 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $65,931

Lương khởi điểm trung bình : $57,420

 1. WILLIAM & MARY LAW SCHOOL

Học phí hàng năm: $32,000 (dành cho sinh viên sinh sống trong bang)

Khoản nợ trung bình khi tốt nghiệp: $90,028

Lương khởi điểm trung bình : $82,945

Theo usatoday

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.