Những câu hỏi thường gặp về công việc dành cho sinh viên quốc tế ở Mỹ

Chương trình Đào tạo thực tiễn là gì?

Chương trình Đào tạo Thực tiễn (CPT) là công việc thực tập được trả lương mà sinh viên tham gia trong chương trình học tập sau đại học của mình. Mục đích của CPT là cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực tế tại nơi làm việc để củng cố những gì họ đang học trong lớp học.

Đào tạo Thực hành Tùy chọn là gì?

Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) là nói đến một năm làm việc mà bạn được phép tham gia sau khi bạn tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ở Mỹ. Mục đích của OPT là cung cấp cho bạn thêm kinh nghiệm thực tế tại nơi làm việc liên quan đến chuyên ngành của bạn.

Tôi được phép tham gia vào cả CPT và OPT?

Có, nhưng không phải cùng lúc. Nếu bạn làm việc nhiều hơn một năm CPT toàn thời gian, thì bạn không được phép tham gia OPT.

Nếu tôi chọn làm việc CPT trong suốt khoảng thời gian học thạc sĩ thì có được không?

Tùy thuộc vào trường mà bạn chọn. Một số trường sẽ cho phép bạn tham gia CPT miễn là bạn là một sinh viên trong chương trình Thạc sĩ, ngay cả khi đó là trong 2 năm rưỡi hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, như đã nêu trên, nếu trên thực tế bạn làm việc toàn thời gian hơn một năm thuộc CPT, bạn không được phép làm thêm OPT sau khi tốt nghiệp.

Làm thế nào tôi có thể vừa đi học và vừa làm việc cùng một lúc?

Hầu hết các khóa học trong chương trình CPT sẽ được cung cấp ở định dạng điều chỉnh. Các lớp học sẽ được tổ chức vào buổi tối  hoặc vào cuối tuần.

Tôi có thể tham dự các khoá học trực tuyến?

Có. Một số khóa học được cung cấp trong các chương trình thạc sĩ có sẵn trên mạng. Sinh viên quốc tế được phép tham dự một khóa học trực tuyến cùng với hai lớp học tại trường trong mỗi học kỳ. Bạn không thể học các khóa học trực tuyến độc lập. Bạn phải hoàn thành ít nhất 2/3 số khóa học của bạn trong lớp.

Tôi có thể chuyển tín chỉ của mình từ một trường khác không?

Các trường đại học có thể cho phép  nhận các tín chỉ đã được thực hiện với trình độ Thạc sĩ, nếu các trường học khác được công nhận và nếu nội dung khóa học được chuyển giao về cơ bản giống như một trong những khóa học theo yêu cầu của trường đại học cho chuyên ngành đó. Ban đăng ký tại trường sẽ đưa ra quyết định này khi bạn đến ghi danh.

Nếu tôi quyết định chuyển sang một trường đại học khác thì sao?

Nếu bạn đăng ký tại một trường và muốn chuyển sang một trường đại học khác, bạn có quyền làm như vậy, tùy thuộc vào các hạn chế hoặc yêu cầu thuộc chính sách của trường.

Có sự hỗ trợ tài chính nào không?

Trợ cấp tài chính mà chúng tôi có thể cung cấp tại trường đại học là quyền hợp pháp để có được việc làm toàn thời gian, việc làm có lương từ các công ty ở Hoa Kỳ trong khi bạn đang học trong chương trình CPT. Như vậy, sinh viên có thể tìm được việc làm thực tập nhiều hơn là nhận được học bổng từ một trường đại học.

Theo internationalstudent.com

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.