3 lí do để chọn học ngành Quản trị thay đổi tại trường kinh doanh

  1. Bạn sẽ làm quen với các đồng nghiệp tương lai của bạn tốt hơn. Các khóa học quản trị thay đổi giúp các sinh viên MBA hiểu rõ tâm lý của sự thay đổi, bao gồm cả động cơ của những người không thực tế và sự kháng cự của những người sợ các thay đổi của công ty – theo như Anat Lechner, phó giáo sư về quản lý và tổ chức trường Stern của Đại học Kinh doanh New York.

Lechner, người cũng là cố vấn học thuật của Stern về lãnh đạo và chuyên ngành MBA quản trị thay đổi, cho biết nhận thức về cảm xúc và xã hội là một đặc điểm xác định của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cô nói các kỹ năng giao tiếp của sinh viên MBA trong các khóa học quản lý thay đổi cũng quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp như các kỹ năng năng cứng khác, ví dụ như định giá công ty và phân tích chiến lược, bởi vì kỹ năng giao tiếp là thành phần thiết yếucho sự lãnh đạo truyền cảm hứng.

  1. Bạn sẽ sẵn sàng nếu một nhà tuyển dụng tương lai yêu cầu sự trợ giúp trong việc tái cơ cấu. Karrie Prehm, Tổng giám đốc của nhóm tư vấn luật Global Regulation Advisers, cho biết các khóa học về quản lý sự thay đổi giúp chuẩn bị cho sinh viên MBA khả năng một nhà tuyển dụng tương lai sẽ thay đổi triệt để hệ thống nhân sự.

“Tại một điểm nào đó, sinh viên MBA sẽ ở trong tình huống mà họ là một phần của công ty đang được mua lại, nơi công ty của họ mua lại công ty khác, nơi công ty hoặc bộ phận của họ đang gặp rắc rối, hoặc trong một doanh nghiệp cần một sự cải tổ vận hành “, ông Prehm, một nghiên cứu viên MBA tại Đại học Florida Atlantic năm 2011 viết trong một email. “Những sinh viên MBA có trình độ học vấn và đào tạo trong loại công việc này sẽ sẵn sàng bước vào và đóng một vai trò thiết yếu có thể thay đổi lịch sử công ty”.

  1. Bạn sẽ học cách điều chỉnh kế hoạch kinh doanh dựa trên điều kiện thị trường. Lisa Barrington, người sáng lập và hiệu trưởng của một công ty chiến lược cho biết để một công ty thế kỷ 21 phát triển, nó cần liên tục thích nghi, và sinh viên MBA nên học cách ứng phó một cách nhanh chóng và thông minh với những thay đổi trong ngành công nghiệp mình nhắm vào. .

“Công nghệ, luật pháp và chính trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, và đang xâm nhập vào nơi làm việc”, Barrington, một giảng viên tại Đại học Colangelo của Đại học Grand Canyon cho biết trong một email. “Trong quá khứ, một tổ chức có thể phát triển bằng cách quản lý sự thay đổi một cách có hiệu quả. Ngày nay, nếu một tổ chức không quản lý sự thay đổi hiệu quả, nó sẽ thua cuộc trong thị trường theo thời gian”.

Theo usnews

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.