100 công ty tốt nhất của Mỹ năm 2018

Glassdoor là một trang web của Mỹ ra đời năm 2008 với mục đích đánh giá môi trường làm việc và cả người quản lý của các công ty từ chính những nhân viên làm việc tại đó.  Nhờ vào các đánh giá này mà hàng năm Glassdoor thường đưa ra các danh sách xếp hạng công ty trong từng lĩnh vực khác nhau.

Lần thứ 10 sau ngày đầu ra đời, Glassdoor đã cho ra danh sách 100 công ty được đánh giá tốt nhất để làm việc vào năm 2018 tại Mỹ.

Các bạn du học sinh đang có kế hoạch tìm kiếm việc làm sau khi kết thúc thời gian trên giảng đường, hãy tham khảo 100 địa chỉ tuyệt vời dưới đây nhé!

 

 

Screen Shot 2018-01-04 at 9.06.49 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.07.07 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.07.20 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.07.33 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.07.47 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.08.00 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.08.13 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.08.23 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.08.37 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.08.50 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.08.59 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.09.10 AM

Screen Shot 2018-01-04 at 9.09.34 AM

Theo Glassdoor

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.