10 tiểu bang thu hút sinh viên quốc tế nhất tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là một trong những điểm đến hấp dẫn với nhiều sinh viên quốc tế trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2016-2017, đã có 1.078.822 sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, theo một báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế. Những sinh viên này trải đều trên khắp các bang của nước Mỹ nhưng tập trung nhiều tại 10 tiểu bang nổi bật nhất như California, Texas, Indiana, …

Theo NAFSA: Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế, sinh viên quốc tế trong giai đoạn 2016-2017 đóng góp 36,9 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Con số này đã tăng lên từ 14,5 tỷ USD 10 năm trước.

Trong bản đồ các tiểu bang thu hút nhiều học sinh quốc tết nhất, màu đỏ thể hiện số lượng nhiều và màu đỏ đậm thể hiện số lượng lớn về tổng số học sinh có mặt tại bang.

Screen Shot 2018-01-05 at 3.05.26 PM

Dữ liệu cho năm 2016 – 2017

California – Số lượng: 156,879

New York – Số lượng: 118,424

Texas – Số lượng: 85,116

Illinois – Số lượng: 52,225

Florida – Số lượng: 45,718

Ohio – Số lượng: 38,680

Michigan – Số lượng: 34,296

Indiana – Số lượng: 30,600

Massachusetts – Số lượng: 62,926

Pennsylvania – Số lượng: 51,129

Tham khảo tại usnews

 

 

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.