Học bổng tiến sĩ tại Áo

Bạn đang tìm kiếm học bổng tiến sĩ? Bạn mong muốn khám phá văn hóa Áo?

Một cơ hội học bổng dành cho bạn tại trường IST Austria Grad School – Áo

IST Austria Grad School tuyển vị trí tiến sĩ tại tất cả các nước.

Lĩnh vực nghiên cứu: khoa học tự nhiên và toán học.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Chương trình tiến sĩ kết hợp với các môn học  trọng tâm như: Sinh học, Khoa học máy tính, Toán, Vật lý, Khoa học thần kinh và các ngành liên quan. IST  cung cấp lương tiến sĩ cạnh tranh quốc tế hỗ trợ 4-5 năm nghiên cứu.

Lĩnh vực ngành nghiên cứu:

Sinh học | Khoa học Máy tính | Toán học | Vật lý | Khoa học thần kinh

Hạn nộp hồ sơ: 15 – 01 – 2015

Nộp hồ sơ trực tuyến tại đây

Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với gradschool@ist.ac.at hoặc truy cập vào địa chỉ http://ist.ac.at/graduate_school

Theo http://www.researchgate.net/

Xem bài gốc tại đây

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.