Những sinh viên MBA tiêu biểu của Stanford năm 2018

Tại Stanford người ta hay đề cập đến hội chứng con vịt khi nói về cuộc sống và học tập tại ngôi trường hàng đầu nước Mỹ này. Con vịt khi bơi trên mặt hồ nhìn rất ung dung thong thả, nhưng nhìn bên dưới mới biết chú ta đang đạp chân điên cuồng giữ cho mình nổi. Những sinh viên theo học các lớp MBA tại Stanford luôn chịu rất nhiều áp lực về học tập cũng như cuộc sống đầy cạnh tranh trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp này.

Dưới đây là bảng so sánh về các thông số như điểm GMAT, GPA, số lượng hồ sơ tuyển sinh, số lượng sinh viên quốc tế… của lớp MBA sẽ tốt nghiệp vào năm 2018

School Stanford UC Berkeley Wharton Columbia Harvard Chicago
Applications Received 8116 4031 6679 6008 9759 4160
Admits 487 NA NA 1025 1037 974
Estimated Incoming Class 417 252 851 776 942 585
Acceptance Rate 6.0% 11.8% NA 17.1% 11.0% 23.0%
Average GMAT 737 717 730 717 NA 727
Median GMAT NA 720 730 NA 730 730
GMAT Range 590-790 680-750 700-770 550-780 690-760 690-770
Average Undergraduate GPA 3.73 3.64 NA 3.50 3.67 3.58
Median Undergraduate GPA NA 3.68 NA NA NA 3.61
GPA Range NA 3.34-3.89 NA 3.1-3.9 NA NA
Percent with GRE NA 7.0% NA NA NA 7.0%
Female Students 41.0% 38.0% 44.0% 38.0% 43% 42%
Minority Students 29% 32% 32.0% 31.0% 26% 29%
International Students 40% 38% 32.0% 48.0% 35% 34%
Countries Represented 62 41 71 NA 69 57
Top Undergraduate Major Humanities / Social Sciences (48%) Business (24%) Humanities (46%) Social Science (34%) Business and Economics (41%) Business (28%)
Top Previous Industry Experience Investment Management / PE / VC (20%) Consulting (22%) Consulting (23%) Finance (25%) VC, Tech and Consulting (15% Each) NA

Những sinh viên trong lớp MBA tại Stanford sẽ tốt nghiệp năm 2018 sẽ có chia sẻ và lời khuyên bổ ích cho những ai đang nuôi ước mơ vào ngôi trường có bề dày lịch sử về thành tích dạy và học này.

Ruth Adu-Daako / Kumasi, Ghana

Jason Bornstein / St. Louis, MO

Won Choi / Seoul, South Korea

Kenny Diekroeger / Woodside, CA

Yasmin El Baily / Cairo, Egypt

Megan Holston-Alexander / Montgomery, AL

Justin Larkin / Granite Bay, CA

Lucas Giannini Mendonca Abreu / São Paulo, Brazil

Shammi Quddus / Bangladesh

Martin Rudigier / Hamburg, Germany

Josephine Ruiz-Healy / San Antonio, TX

Andrew Sparks / Marlborough, CT

Tham khảo tại http://poetsandquants.com/

Comments

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.