Quảng Ninh ban hành nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường ĐH Hạ Long

Ở các ngành: Khoa học máy tính; Công nghệ thông tin; Khoa học môi trường; Kiểm soát và bảo vệ môi trường; Quản lý văn hóa; Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý khách sạn; Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, người có học hàm giáo sư – tiến sĩ được hỗ trợ một lần không quá sáu trăm triệu đồng, người có học hàm phó giáo sư – tiến sĩ được hỗ trợ một lần không quá năm trăm triệu đồng, người tốt nghiệp tiến sĩ được hỗ trợ một lần tối đa không quá bốn trăm triệu đồng, người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài được hỗ trọ một lần tối đa không quá hai trăm triệu đồng.

Đối tượng thu hút về làm việc tại trường ĐH Hạ Long ngoài tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành còn được hỗ trợ hàng tháng: người có học hàm giáo sư – tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở/tháng; người tốt nghiệp tiến sĩ mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 7 lần mức lương cơ sở/tháng; người tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài mỗi tháng được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần mức lương cơ sở/tháng.

Người có bằng tốt nghiệp tiến sĩ (trong nước, nước ngoài), bằng tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo tại nước ngoài yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, có chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành được đào tạo ở trình độ đại học, phù hợp với yêu cầu của tỉnh về lĩnh vực thu hút. Các đối tượng thu hút phải cam kết làm việc tại trường ĐH Hạ Long từ đủ 06 năm trở lên.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường ĐH Hạ Long giai đoạn 2015 – 2017 sẽ được HĐND tỉnh khóa XII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 18 diễn ra từ ngày 9-12/12.

Theo QTV (Đài phát thanh truyền hình Quảng Ninh)